Bæredygtig udvikling

 

 

Bæredygtige materialer: Træ er et overset produkt i dansk byggeri

En bæredygtig udvikling indenfor byggeri er vigtigt for fremtiden.  Hos Wallmakers er profilerne lavet af bæredygtige materialer som træ og træprofiler af genbrugstræ. Vi har valgt træ som vores primære materiale, da det bidrager positivt til den globale Co2 balance.

 

Europa får flere hektarer med skov hvert år i forhold til, hvad der fældes. Træ har en høj procent af genanvendelse til f.eks. pladeproduktion og biomasse. Træ er et taknemmeligt produkt, som er nemt at tilpasse i byggeriet. Mange træsorter som for eksempel ask er hårde og stabile og man kan derfor minimere profilernes størrelse og derigennem opnå slanke løsninger og detaljer.

 

Vi syntes at bæredygtige materialer og fokus på miljø er en overset faktor i byggebranch. Mange bygherrer vil gerne være stolte af deres bygninger og deres indretninger, men producenterne har ofte svært ved at dokumentere produkternes fulde oprindelse eller vejen fra vugge til grav.

 

Ved at vælge produkter fra Wallmakers støtter man op om miljøet. Vi er ikke hellige, men vi forsøger at tænke bæredygtighed ind i vores arbejde med nye produkter. Når man ser diagrammer som dette er det vores overbevisning, at man bør stoppe op og tænke sig om.

Bæredygtighed

Kilde: “Gør noget ved klimaforandringerne: Brug træ” (cei-bois.org)

 

Som Europa-Kommissionen for nyligt konkluderede:

 

Træprodukter spiller afgjort en rolle for begrænsningen af klimaforandringerne, idet de medvirker til at fjerne kulstof fra atmosfæren. Træprodukters særlige egenskaber, som f.eks. evnen til at binde kulstoffer, den høje genanvendelsesgrad, muligheden for fornyelse af råmaterialet, samt at træprodukter er mindre fossilt brændstofintensive end andre materialer, gør træ til det mest klimavenlige byggemateriale, fordi det nedsætter drivhusgasudledningen og medvirker til at fjerne drivhusgasser”

 

Træ og træprodukterne mindsker Co2 udledningen.

Skovene breder sig i Europa, og de er bæredygtigt drevet. Træ og træprodukterne mindsker Co2 udledningen, og de har en særdeles høj genanvendelighed. Anvendelsen af bæredygtige materialer i dansk byggeri, er ikke så lang fremme som andre steder i Europa. Men der er mange gode tiltag, og der er ingen tvivl om, at bæredygtige produkter er på fremmarch.

 

Netto CO2 udslip fra udvalgte byggematerialer over en hel livscyklus

Miljøvenlige materialer sikrer en bæredygtig udvikling
Kilde: building information foundation, RTS