Bæredygtighed

 

Bæredygtige visioner og omtanke for miljøet

 

Wallmakers er et aktieselskab, som udvikler og leverer bæredygtige glasvægge, brandglasvægge, døre, skærmvægge, akustikpaneler, glas samt magnetiske glastavler til byggebranchen – typisk til indretning af kontorer og undervisningslokaler.

Vi tror på, at der vil komme stigende efterspørgsel på bæredygtige byggematerialer, produceret med fokus på miljøet.

Ydermere er der blandt arkitekter og bygherrer stadig stigende behov for individuelle og kundetilpassede indretninger i form af vægge, glas, brandsikring og afskærmninger til f.eks. kontorarealer.

Dette behov modsvares af at mange producenter i Nordeuropa rationaliserer deres produktprogram med henblik på at optimere deres produktion, mindske omkostningerne og undgå for mange kundetilpassede specialprodukter. Mange produkter på det nordeuropæiske marked hjemtages fra lavtlønsområder fx i Asien med de fordele og ulemper, det måtte medfører.

 

Vores mission
Wallmakers mission er at udvikle og levere flotte vægløsninger til et marked, hvor man ikke går på kompromis. Vi har primært fokus på detaljer, sikkerhed, pris og miljøvenlige produkter og indretninger.

Detalje af dør ask

 

Målsætningen for Wallmakers A/S er at skabe en innovativ vækstvirksomhed med fokus på byggesystemer som er tidssvarende, miljømæssigt bæredygtige og prismæssigt interessante for det Nordeuropæiske marked.

Vi har ydermere sat os som mål at vores produkter er dansk udviklet, at de mønsterbeskyttes og produceres i Danmark i det omfang det er muligt.

Vi vil lave opgaver som udføres i samarbejde med arkitekter, bygherre og udførende håndværkere. Således at de kunder der skal anvende lokalerne får en individuel og funktionel indretning der modsvarer selv de skrappeste krav til miljø, design, detaljer, lydisolation, akustik og brand.

Fuldglasvægge-ask