Bæredygtig udvikling

Træ har været et undervurderet produkt

En bæredygtig udvikling i byggebranchen er vigtig for fremtiden. Hos Wallmakers kan alle produkter leveres i bæredygtigt materiale som træ og træprofiler af genbrugstræ. Vi har valgt træ som vores hovedmateriale, da det bidrager positivt til den globale CO2 balance.   Europa får flere hektar med skov hvert år i forhold til skoven som fældes. Træ har en høj procent af genanvendelse til f.eks. pladeproduktion og biomasse. Træ er et taknemmeligt produkt, som er nemt at tilpasse byggeriet. Mange træsorter, som f.eks. ask og eg, er hårde og stabile. Dette gør, at man kan minimere profilernes størrelse og derigennem opnå slanke løsninger og detaljer.   Vi synes, at bæredygtige materialer og fokus på miljø er en overset faktor i byggebranchen. Mange bygherrer vil gerne være stolte af deres bygninger og indretninger, men producenterne har ofte problemer med at dokumentere produkternes fulde oprindelse eller vej fra vugge til grav.   Ved at vælge produkter fra Wallmakers støtter man op om miljø. Når vi udvikler produkter, forsøger vi altid at tænke bæredygtighed. Når man ser diagrammer som dette, er det vores overbevisning, at man bør stoppe op og tænke sig om. Bæredygtighed

Kilde: “Gør noget ved klimaforandringerne: Brug træ” (cei-bois.org)
  Som Europa-Kommissionen nylig konkluderede:
Træprodukter spiller afgjort en rolle for begrænsning af klimaforandringerne, da de medvirker til at fjerne kulstof fra atmosfæren. Træprodukters særlige egenskaber, som f.eks evnen til at binde kulstoffer, de høje genanvendelsesgrad, muligheden for fornyelse af råmaterialet, samt at træprodukter er mindre fossilt brændstofintensive end andre materialer, gør træ til det mest klimavenlige byggemateriale, fordi det nedsætter drivhusgasudledningen og medvirker til at fjerne drivhusgasser”
Netto CO2 udslip fra udvalgte byggematerialer over en hel livscyklus.
Miljøvenlige materialer sikrer en bæredygtig udvikling
Kilde: building information foundation, RTS

12
År som bæredygtig leverandør